2019-03-05

proimages/news/2018/nomi/1.jpg

proimages/news/2018/nomi/2.jpg

proimages/news/2018/nomi/3.jpg

proimages/news/2018/nomi/4.jpg

proimages/news/2018/nomi/5.jpg

proimages/news/2018/nomi/6.jpg

proimages/news/2018/nomi/7.jpg

proimages/news/2018/nomi/8.jpg

proimages/news/2018/nomi/9.jpg

proimages/news/2018/nomi/10.jpg

proimages/news/2018/nomi/11.jpg

proimages/news/2018/nomi/12.jpg

proimages/news/2018/nomi/13.jpg

proimages/news/2018/nomi/14.jpg

proimages/news/2018/nomi/15.jpg

proimages/news/2018/nomi/16.jpg

proimages/news/2018/nomi/17.jpg

proimages/news/2018/nomi/18.jpg

proimages/news/2018/nomi/19.jpg

proimages/news/2018/nomi/20.jpg

proimages/news/2018/nomi/21.jpg

proimages/news/2018/nomi/22.jpg

proimages/news/2018/nomi/23.jpg

proimages/news/2018/nomi/24.jpg

proimages/news/2018/nomi/25.jpg
proimages/news/2018/nomi/26.jpg

Peter Opsvik聞名於他富有創意及貼合人體工學的椅子,他的理念是將人體與椅子合而為一,以身體為主軸,在舒適乘坐的
同時也能自由活動全身。

知名作品包括世界上第一張可伴隨兒童成長的高腳椅StokkeTripp Trapp以及適用不同坐姿使用的Varier Variable Balans和
Hag Capisco等等,挑戰人們對座椅的認知,替人體工學開創新的里程碑。